Get free consultation from Waterco today! Please contact us at: +84-90 985 8900 | WhatsApp  
 • lamotte waterlink

LaMotte WaterLink Spin Touch

LaMotte's WaterLink Spin Touch cung cấp phân tích chất lượng nước với cách xử lý đơn giản nhất. Không cần thuốc thử hóa học, việc tìm hiểu hóa chất hiện tại có có trong hồ bơi của bạn chưa bao giờ thuận tiện đến thế.

Sign Up for Waterco Newsletter

LaMotte's WaterLink Spin Touch cung cấp phân tích chất lượng nước với cách xử lý đơn giản nhất. Không cần thuốc thử hóa học, việc tìm hiểu hóa chất hiện tại có có trong hồ bơi của bạn chưa bao giờ thuận tiện đến thế.

 • Kết quả tinh cậy
 • Siêu nhanh và đơn giản
 • Tự động ghi lại, lưu giữ
 • Độc lập hoặc Cloud Ready
 • 1 dĩa sử dụng được 3 lần, giúp giảm thiểu chi phí
 • Chắc chắn và có thể xách tay
 • Phần mềm đám may tiên tiến
 • Kiểm tra tại cửa hàng

Related Products

  Recently Viewed Products

   Copyrights© 2024 Waterco | Website Development by Stimulus