Get free consultation from Waterco today! Please contact us at: +84-90 985 8900 | WhatsApp  
  • Chlorine water purification media

Aqua~Health CLO2 PRO

CLO2 PRO tạo ra chlorine dioxide, là chất diệt khuẩn & diệt vi rút được sử dụng để giảm màng sinh học, vi khuẩn, vi rút, nấm & ký sinh trùng trong nước uống của động vật và con người, làm vườn, nước tưới tiêu, bề mặt vật thể và hồ bơi.

Sign Up for Waterco Newsletter

CLO2 PRO tạo ra chlorine dioxide, là chất diệt khuẩn & diệt vi rút được sử dụng để giảm màng sinh học, vi khuẩn, vi rút, nấm & ký sinh trùng trong nước uống của động vật và con người, làm vườn, nước tưới tiêu, bề mặt đồ vật và hồ bơi. Chlorine dioxide cung cấp phương pháp vệ sinh vượt trội so với clo thông thường như:

  1. Nhiều điều kiện pH hoạt động.
  2. Không phản ứng với amoniac để tạo ra cloramin
  3. Không phân hủy trong nước để tạo ra các sản phẩm phụ có hại như THMs, axit axetic halogen hóa và acetonitril halogen hóa.

Related Products

    Recently Viewed Products

      Copyrights© 2024 Waterco | Website Development by Stimulus