Get free consultation from Waterco today! Please contact us at: +84-90 985 8900 | WhatsApp  

Aqua~Health Granular pH Decreaser

Một giải pháp thay thế an toàn hơn cho axit clohydric, để giảm độ pH và giảm tổng độ kiềm.

Sign Up for Waterco Newsletter

Một giải pháp thay thế an toàn hơn cho axit clohydric, để giảm độ pH và giảm tổng độ kiềm

Tính năng & Lơi ích:

  • An toàn khi xử lý
  • Tan trong nước
  • Thời hạn sử dụng lâu dài
  • Không có khói

Kích thước đóng gói tiêu chuẩn
1kg, 3kg  and 10kg

Related Products

    Recently Viewed Products

      Copyrights© 2024 Waterco | Website Development by Stimulus