Get free consultation from Waterco today! Please contact us at: +84-90 985 8900 | WhatsApp  

Aqua~Health Aquashine Pool Clarifier

Aqua~Health Aquashine là chất làm bóng nước, được thiết kế để duy trì độ lấp lánh của nước hồ bơi. Sản phẩm chứa các chất giúp kết dính các vật thể gây đục nước, làm chúng dễ dàng được lọc ra khỏi hồ. Aqua~Health Aquashine cũng cần thiết cho bộ lọc, hỗ trợ loại bỏ chất bẩn trôi nổi trên mặt nước.

Sign Up for Waterco Newsletter

Aqua~Health Aquashine là chất làm bóng nước, được thiết kế để duy trì độ lấp lánh của nước hồ bơi. Sản phẩm chứa các chất giúp kết dính các vật thể gây đục nước, làm chúng dễ dàng được lọc ra khỏi hồ. Aqua~Health Aquashine cũng cần thiết cho bộ lọc, hỗ trợ loại bỏ chất bẩn trôi nổi trên mặt nước.

Tính năng & Lơi ích:

•    Cải thiện hiệu quả lọc
•   Đậm đặc, chỉ cần 1L cho 100,000L nước hồ khi sử dụng cho bảo trì cơ bản.
•    Tác dụng nhanh - các hạt cặn bẩn sẽ được lọc ra hoặc lắng qua đêm.
•    Hiệu quả với nhiều môi trường nước khác nhau (pH, độ kiềm, độ cứng, v.v.).
•    Hồ bơi có thể được sử dụng ngay sau khi xử lý - không cần chờ đợi.
•    Có thể được sử dụng kết hợp với các hóa chất khác.
•    Phân hủy sinh học, không độc hại và không gây kích ứng.
•    Phân hủy sinh học, không độc hại và không gây kích ứng.

Kích thước đóng gói tiêu chuẩn
1L    

Related Products

    Recently Viewed Products

      Copyrights© 2024 Waterco | Website Development by Stimulus