Get free consultation from Waterco today! Please contact us at: +84-90 985 8900 | WhatsApp  
  • chlorinating tablets

Aqua~Health Super 900 Chlorinating Tablets

Viên Super 900 Chlorinating có thành phần từ hợp chất hữu cơ Trichloroisocyanuric Acid (TCCA). Việc sử dụng hoạt chất này trong các hồ bơi và spa nhằm ổn định nồng độ clo, do đó có chức năng như một chất khử trùng trong thời gian dài

Sign Up for Waterco Newsletter

Ứng dụng của Trichloroisocyanuric Acid (TCCA) được sử dụng rộng rãi trong hồ bơi và spa. Trạng thái vật lý phổ biến của TCCA ở dạng bột, hạt và viên bảo đảm dễ xử lý. TCCA phân ly trong nước giúp nồng độ clo ổn định, kéo dài hiệu quả khử trùng trong hồ bơi và spa.

Related Products

    Recently Viewed Products

      Copyrights© 2024 Waterco | Website Development by Stimulus