Get free consultation from Waterco today! Please contact us at: +84-90 985 8900 | WhatsApp  

Perox Perfect and Perox pH Control

Perox Perfect và Perox pH Control là hai hóa chất phụ trợ bổ trợ cho việc sử dụng chất khử trùng Perox trong hệ thống Hydroxypure. Các thành phần được sử dụng được kiểm tra cẩn thận để đảm bảo chất lượng nước gần giống với nước suối tự nhiên. Khi được sử dụng hài hòa trong hệ thống Hydroxypure, những hóa chất này đảm bảo trải nghiệm bơi lội thực sự thoải mái và không có clo.

Sign Up for Waterco Newsletter

Perox Perfect
Perox Perfect có tác dụng đông tụ để kết tụ các hạt siêu nhỏ trôi nổi như tế bào tảo và các mảnh vụn. Những cục này được gọi là khối chất rắn, sau đó sẽ được lọc bằng phương pháp cơ học trong hồ lọc. Perox Perfect được đóng gói trong thùng 15L.

Perox pH Control
Perox pH Control là giải pháp điều chỉnh độ axit hoặc bazơ của nước hồ bơi. Perox pH Control chứa các chất phụ gia để đảm bảo cân bằng độ pH của nước hồ bơi nhằm tăng cường độ trong. Sản hẩm cũng hoạt động hiệu quả với H2O2 từ Hydroxypure. Perox pH Control đóng gói trong thùng 15L.

Related Products

    Recently Viewed Products

      Copyrights© 2024 Waterco | Website Development by Stimulus