Get free consultation from Waterco today! Please contact us at: +84-90 985 8900 | WhatsApp  

Poppits Spa Cal Hardener

Tăng độ cứng cho nước sử dụng trong spa là yếu tố then chốt để ngăn chặn hiện tượng ăn mòn do axit, rỗ và ăn mòn do oxi hóa các bề mặt và vật dụng kim loại sử dụng trong spa. Đây là lúc Poppit Spa Cal Hardener ra đời – sản phẩm này làm tăng độ cứng của nước chỉ với một liều lượng dễ dàng, giúp nâng cao tuổi thọ của các bề mặt và thiết bị trong spa của bạn.

Sign Up for Waterco Newsletter

Tăng độ cứng cho nước sừ dụng trong spa là yếu tố then chốt để ngăn chặn hiện tượng ăn mòn do axit, rỗ và ăn mòn do oxi hóa các bề mặt và vật dụng kim loại sử dụng trong spa. Đây là lúc Poppit Spa Cal Hardener ra đời – sản phẩm này làm tăng độ cứng của nước chỉ với một liều lượng dễ dàng, giúp nâng cao tuổi thọ của các bề mặt và thiết bị trong spa của bạn. Làm tăng độ nồng độ canxi để tăng độ cứng nước sừ dụng trong spa


•    Bảo vệ đường ống và bề mặt spa
•    Góp phần tạo sự thoải mái cho người tắm


Kích thước đóng gói tiêu chuẩn
500g

Related Products

    Recently Viewed Products

      Copyrights© 2024 Waterco | Website Development by Stimulus