Get free consultation from Waterco today! Please contact us at: +84-90 985 8900 | WhatsApp  

Poppits Water Balance

Sự cân bằng tinh tế của các nguyên tố hóa học là yếu tố quyết định nước hồ bơi của bạn sạch hay không.

Nói một cách đơn giản, Poppit Water Balance làm tăng độ pH và độ kiềm của nước spa.

Sign Up for Waterco Newsletter

Sự cân bằng tinh tế của các nguyên tố hóa học là yếu tố quyết định nước hồ bơi của bạn sạch hay không.

Nói một cách đơn giản, Poppit Water Balance làm tăng độ pH và độ kiềm của nước spa.

Cân bằng nước giúp bảo vệ các thiết bị của bạn và giúp các chất khử khuẩn hoạt động hiệu quả tối đa. Poppit

Water Balance cũng được xây dựng để bảo vệ các bộ trao đổi nhiệt khỏi tác hại của cặn bẩn và ăn mòn, cần thiết sử dụng ở tất cả hồ bơi và spa. Giải pháp:

•    Tăng độ kiềm
•    Tăng độ pH
•    Gia tăng hiệu quả khử trùng
•    Góp phần tạo sự thoải mái cho người tắm

Kích thước đóng gói tiêu chuẩn
500g and 1kg

Related Products

    Recently Viewed Products

      Copyrights© 2024 Waterco | Website Development by Stimulus