Get free consultation from Waterco today! Please contact us at: +84-90 985 8900 | WhatsApp  

Mắt trả nước-Dành cho hồ bơi bê tông

 • Đuôi trượt có rãnh chữ thập để dễ dàng tiếp cận ống 40mm
 • Mắt trả nước điều chỉnh được để hỗ trợ định hướng dòng nước
 • Cổ áo gắn tường phẳng
 • Dòng chảy tối đa: 245 lpm
 • Có màu đen, trắng và nâu
 • Màu trắng có đuôi trượt vừa với ống 50mm

Sign Up for Waterco Newsletter

 • Slip fit tail has crosshair slots for easy access into 40mm pipe
 • Adjustable eyeball to assist directional flow of water
 • Flush fitting wall collar
 • Max flow rate: 245 lpm
 • Available in black, white and brown
 • Also available in white with 50mm slip fit tail

Related Products

  Recently Viewed Products

   Copyrights© 2024 Waterco | Website Development by Stimulus