Get free consultation from Waterco today! Please contact us at: +84-90 985 8900 | WhatsApp  

Thiết bị ngành nuôi trồng thủy hải sản

Waterco là nhà sản xuất thiết bị nuôi trồng thủy sản quốc tế có uy tín phù hợp với:
 
  • Vật trưng bày dưới nước – Hệ thống hỗ trợ sinh hoạt cộng đồng (LSS) dành cho bể cá công cộng, vườn thú, đặc điểm của nước, nơi giam giữ động vật và hồ cá koi.
  • Nuôi trồng thủy sản – Hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn (RAS), lọc nước đầu vào, bảo vệ cá và sinh sản cá.

    Recently Viewed Products

      Copyrights© 2024 Waterco | Website Development by Stimulus