Get free consultation from Waterco today! Please contact us at: +84-90 985 8900 | WhatsApp  

Thiết bị xử lý nguồn nước

Waterco là nhà sản xuất quốc tế lâu đời về các giải pháp xử lý nước phù hợp cho môi trường thương mại bao gồm bể bơi công cộng, hệ thống nuôi trồng thủy sản và xử lý nước công nghiệp.

Waterco đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này và đang mở rộng phạm vi các bộ lọc áp suất cao phù hợp cho xử lý nước. Các bộ lọc Waterco composite lớn hiện đang lọc trước nước biển tại một số nhà máy khử muối cao cấp trên khắp thế giới.

    Recently Viewed Products

      Copyrights© 2024 Waterco | Website Development by Stimulus